Comisiile AGRI și ENVI ale Parlamentului European

Comitetele ENVI: Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și AGRI: Agricultură și dezvoltare Rurală sunt două componente importante ale Parlamentului European și responsabilitățile lor sunt foarte importante pentru industria agricolă, siguranța alimentară și sănătatea publică, în general.

Comitetul ENVI este responsabil pentru o gamă largă de domenii politice dintre care putem numi gestionarea deșeurilor și a resurselor, calitatea aerului și a apei și protecția biodiversității. Membrii săi se angajează să promoveze o Europă eficientă și durabilă în ceea ce privește resursele.

Lupta împotriva schimbărilor climatice se află în centrul intereselor Comitetului ENVI. Acțiuni precum revizuirea ETS, EU Emissions Trading Scheme (ETS), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră între statele membre ale UE și utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultura rămân pe ordinea de zi în această legislatură, pe măsură ce sunt înaintate propuneri cruciale.

De asemenea, economia circulară este un alt domeniu de interes și ENVI se angajează să propună soluții europene pentru problemele de sănătate publică și siguranță alimentară care pot afecta cetățenii europeni.

Din totalul de 69 de membri (MEP – members of the European Parliament), ai Comitetului ENVI până în prezent 5 au fost români și îi putem aminti pe Adina-Ioana Vălean (Președintă), Daciana Octavia Sârbu (Vicepreședintă), Claudiu Ciprian Tănăsescu (membru), Cristian-Silviu Bușoi (membru supleant) și Mihai Țurcanu (membru supleant).

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) este la rândul său responsabilă pentru examinarea lucrărilor Comisiei Europene legate de politica agricolă. Aceasta presupune, în principal, pregătirea unor rapoarte care urmează să fie adoptate în plen și care conțin propuneri legislative în domenii reglementate prin procedura de codecizie dintre Parlament și Consiliu.

Printre competențele și responsabilitățile comisiei AGRI se numără politica agricolă comună (PAC), sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, calitatea produselor agricole, silvicultura și agrosilvicultura. Pe lângă activitatea legislativă, comisia AGRI monitorizează punerea în aplicare a PAC – Politica Agricola Comună, precum și alte domenii importante cum ar fi securitatea alimentară. În această privință, comisia cooperează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Consiliul, cu alte instituții ale UE, dar și cu terțe părți interesate.

Din cei 45 de membri titulari și 45 de membri supleanți, printre membri s-au numărat și 4 români, dintre care Daciana Octavia Sârbu (membru supleant), Maria Gabriela Zoană (Vicepreședintă), Daniel Buda (membru) și Laurențiu Rebega (membru).

Conform alegerilor Europarlamentare din 2019, dintre membrii Parlamentului European menționați mai sus în cele două comisii, au fost re-aleși Adina Vălean, Daniel Buda și Cristian-Silviu Bușoi. Președinția Comisiei ENVI însă s-a dus în această legislatură la MEP Pascal Canfin (Renew Europe, FR). Dl. Canfin a fost șeful WWF France (World Wide Fund Franța) si a mai servit ca MEP pentru Verzi din 2009 până în 2012.

Surse: 

1. http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html

2. http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html


Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact