TOPPS - Pregătirea Operatorilor pentru prevenirea Poluării de la Sursele Punctuale

Asociaţia Europeană a Industriei de Protecţia Plantelor (ECPA)derulează proiectul TOPPS - Pregătirea Operatorilor pentru prevenirea Poluării de la Sursele Punctuale - din anul 2015 și a acoperit deja 15 țări europene. Pentru implementarea TOPPS se alocă fonduri prin programul Life al Comisiei Europene și prin ECPA. În România, TOPPS este implementat de AIPROM.
TOPPS are drept scop reducerea poluării apei cu produse de protecție a plantelor din sursele punctuale. Proiectul identifică și definește cele mai bune practici și le promovează prin recomandări, instruire și demonstrații în toată Europa. Asociația Europeană de Protecție a Culturilor sprijină diseminarea informațiilor privind acest proiect.
CONTEXT PROIECT
Aproape toate activitățile umane eliberează urme în apă:

  • Îngrășăminte și pesticide (PPP)
  • Deșeuri umane și animale 
  • Materiale plastice și metale grele
  • Alte substanțe chimice naturale și chimice
Astfel, în cadrul proiectului TOPPS au fost identificate patru domenii de îmbunătățire în practica operatorilor, astfel încât să prevină scurgerile de PPP în apă. Cele patru domenii de aplicare sunt:

  • transport
  • depozitare
  • comportamentul înainte, în timpul, după pulverizare
  • gestionarea deșeurilor și resturilor


CADRU LEGISLATIV

În ceea ce privește reglementările privind protecția apei și pesticidele din UE, acestea sunt foarte stricte și se bazează pe principiul pericolului. Reglementărea cheie pentru protejarea apei împotriva deversărilor de PPP în apă este Directiva-cadru privind apa (WFD), care urmărește curățarea și protecția apei teritoriale, a solului și a apelor marine.

Această directivă impune statelor membre UE să stabilească cursuri de formare periodică pentru operatori pentru a sprijini utilizarea corectă a produselor și pentru a stabili testarea obligatorie a pulverizatoarelor.

* Valoarea pragului pentru apă potabilă pentru PPP este stabilită la 0,1 μg / l, ceea ce reprezintă practic o toleranță zero. Este nevoie de un curs de apă de 30 cm adâncime, 1 metru lățime și 33 km lungime pentru a dilua 1 g ingredient activ la pragul de apă potabilă.

Acest proiect face parte din angajamentul industriei europene de protecție a culturilor de a contribui la alimente de înaltă calitate la prețuri accesibile, la protejarea apei, la promovarea biodiversității și la protejarea sănătății. Descoperiți mai multe pe:

http://www.topps-life.org/

https://www.ecpa.eu/stewardship/stewardship-activity/topps-water-protection

http://www.topps-life.org/about-topps.html

http://www.topps-life.org/ro---documents.html

GHID VIDEO DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ - BUNE PRACTICI

Despre AIPROM


Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din Romania, AIPROM, a fost infiintata in 2002 si reprezinta companiile care dezvolta, formuleaza si reambaleaza produse pentru protectia plantelor. AIPROM reprezinta aproximativ 80% din piata de produse de protectia plantelor din Romania.

Totodata, AIPROM este membra a Asociatiei Europene de Protectia Culturilor - ECPA. Initiativa "Time to change - Este timpul schimbarii!" reflectă ambiția industriei de a oferi soluții durabile la provocările agricole contemporane.

Mai multe detalii