SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide

SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) importate sau produse în România de către companiile care susţin sistemul. Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din Plastic / Metal / Hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul "SCAPA de ambalaje!".

Toate serviciile de colectare prin SCAPA sunt gratuite atât pentru fermieri cât şi pentru distribuitorii produselor, cu respectarea strictă a Condiţiilor de preluare ale sistemului. Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar în mod integral de către companiile membre AIPROM şi companiile participante la sistem. Preluarea ambalajelor este realizată prin intermediul operatorului Ecorec Recycling, furnizorul serviciilor de inspecţie, transport şi valorificare a ambalajelor, cu participarea importantă a companiilor distribuitoare selectate în calitate de Centre de Colectare.

SCAPA răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, şi ajută comercianţii să-şi respecte obligaţiile legale.

 IMPORTANT! 

 Verifică programul de colectare SCAPA pentru județul tău! 


Rezultatele și performanțele sistemelor de colectare a deșeurilor de pesticide în Europa în 2018

Descarcă broșura de aici

TRIPLA CLĂTIRE

Tripla clătire este procedura prin care se decontaminează ambalajele reducându-se pericolul pentru sănătate şi mediu. Prin urmare, după folosirea completă a produsului, containerele goale trebuie clătite astfel:


  • Goliţi complet conţinutul recipientului în rezervorul echipamentului de stropit.
  • Umpleţi ambalajul cu apă la ¼ din volumul său.
  • Puneţi capacul şi agitaţi viguros timp de câteva secunde.
  • Goliţi apa de clătire în rezervorul echipamentului de stropit.
  • Repetaţi de încă 2 ori paşii II şi IV; faceţi recipientul inutilizabil, de preferat fără a-i deteriora eticheta, separaţi capacul de ambalaj şi puneţi-l în sacii special destinaţi colectării ambalajelor.

Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii:

  • Economice: un ambalaj care nu a fost clătit mai poate conţine până la 5% produs.
  • De eficienţă: prin clătirea ambalajelor întreaga cantitate de produs este folosită, deci concentraţia corectă pentru tratarea culturii, mărindu-se astfel eficienţa tratamentului.
  • De siguranţă: un ambalaj bine clătit nu va conţine redizuuri, evitându-se astfel riscuri de intoxicaţie şi alte accidente.
  • De mediu: un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va contamina mediul înconjurător.

Descarcă flyer-ul cu informații despre tripla clătire

Modalităţi de Colectare

Orice fermier sau distribuitor care utilizează / comercializează PPP ale membrilor SCAPA va putea preda gratuit, pe perioada campaniilor de colectare, la Centrele de Colectare SCAPA cantitatea de ambalaje de Plastic / Metal / Hârtie pe care o deţine, cu respectarea Condiţiilor de Preluare.

Cele 2 campanii de colectare anuale se desfăşoară în lunile mai-iunie, respectiv octombrie-noiembrie. Vă invităm sa descărcaţi programul centrelor de colectare aici.

În afara perioadei de colectare Centrele de Colectare SCAPA sunt obligate să preia doar ambalajele provenite de la clienţii lor direcţi. Pentru orice cantităţi mai mari de 30 mc se pot organiza transporturi directe, atât de la ferme cât şi de la Centrele de Colectare , în baza unei solicitări telefonice la  0800 800 211 (apel telefonic gratuit) sau la adresa de e-mail scapa@ecorecrecycling.ro, dar numai după o inspectare în prealabil a condiţiilor de colectare.

În plus,  SCAPA va implementa sistemul pilot “SCAPAmobil” – astfel, veţi putea preda deşeurile de ambalaje direct de acasă, către camionul SCAPA, care va trece prin localitatea dumneavoastră în baza unui program prestabilit.

Condiţii de preluare

Ambalajele din plastic şi metal vor trebui decontaminate prin procedura de triplă clatire, golite de conţinut, uscate, curate, separate de capace, iar ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi compactate.


Pentru toate ambalajele preluate, responsabilii SCAPA vor emite documente justificative de preluare a deşeurilor nepericuloase, acestea trebuind să fie clasificate de către generatori cu codul 15.01.01 pentru hârtie şi carton, 15.01.02 pentru plastic şi 15.01.04 pentru metal, conform HG 856/2002.

Atenţie!!!: Nerespectarea Condiţiilor de Preluare conduce la neacceptarea ambalajelor. Ambalajele preluate gratuit trebuie să fie produse de companiile care susţin financiar SCAPA.

Pentru mai multe informaţii privind gestiunea deşeurilor provenite de la ambalajele de produse de protecţia plantelor vă rugăm să consultaţi International code of conduct on the distribution and use of pesticides, FAO.

Descarcă flyer-ul cu informații despre condițiile de preluare și centrele de colectare


Contactează Ecorec Recycling pentru preluarea ambalajelor

unicul operator desemnat de AIPROM furnizor al serviciilor de inspecție, transport și valorificare a ambalajelor.


Mai multe informaţii despre avantajele decontaminării ambalajelor goale prin triplă clătire sunt disponibile în următoarele documente:
Argumente pentru clătirea ambalajelor uzate de pesticide 1, CropLife International
Argumente pentru clătirea ambalajelor uzate de pesticide 2, CropLife International
Codul internaţional de conduită în distribuţia şi utilizarea pesticidelor – Ghidul opţiunilor de gestionare a ambalajelor goale de pesticide – cap. Curăţarea ambalajelor, FAO/WHO
Containere de plastic pentru protecţia plantelor, ECPA


PARTICIPANȚI  SCAPA


ASCENZA
Nord City Tower
Bulevardul Pipera N1/VII Et.5
Voluntari – Ilfov, Romania
tel.: (+4 074) 619-8929
www.ascenza.com
ADAMA Agricultural Solutions SRL Romania
Global City Business Park
Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, cld. O21, etj. 6
Voluntari, Ilfov, CP 077190
tel.: (+4 021) 307-7612
fax: (+4 021) 272-0015
www.adama.com
ALCHIMEX
Bdul Alexandru Constantinescu nr 63,
sector 1, Bucuresti, 011472
tel.: +40 (0) 21 310 84 78; +40 (0) 21 310 84 84; +40 (0) 21 310 86 85
www.alchimex.ro
ARYSTA LifeScience ROMANIA
Reprezentanta ROMANIA
Intrarea Murmurului, 2-4
Ap.5D, et5, Bucuresti - Sector 1,
tel. +40 21 529 5544
fax. +40 21 529 5545
www.arystalifescience.com
BASF Romania
Bucuresti, Sos.Pipera nr. 43, Cladirea A, Etaj 1, Sect 2, 014254
tel.: +40-021 5299000; 5299064; 5299068
www.basf.ro
BAYER Romania
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1 sector 1, 013681 București, România
tel: +40 (0)21 529 59 00;
fax: +40 (0)21 529 59 90;
www.bayercropscience.ro

BELCHIM CROP PROTECTION
Str. Ceasornicului, Nr 3-7, Ap. 9, Sector 1, Bucuresti
tel: +40 371 347 986, +40 371 353 545
www.belchim.ro
CHEMARK ROM
Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
tel: 0372. 756. 035, 0268. 253. 019
fax: 0268. 254. 046
www.chemarkrom.ro
CORTEVA AGRISCIENCE                          
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park Clădirea B, etaj 2 - Aripa B , cod 013696 Sector 1, București
tel.:+40 (0)31 620 41 00;
fax: +40 (0)31 620 4101   www.corteva.ro
FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL 
Șoseaua București-Ploiești nr 42-44, Baneasa Business and Technology Park Cladirea A, Aripa A2, etajul 1, București, cod postal 013696; 
www.fmc.com
GLISSANDO
Str. Garii, nr.15, Timisoara, jud. Timis
tel.: +40 (0) 256 497 702;
fax: +40 (0) 256 300 073;
www.glissando.ro
K+N CERTIS
Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, Unit 4.3 Sector 5, Bucuresti, cod postal: 020055
tel.: +40 (0) 21 212 10 08 / +40 (0) 21 212 04 53 ;
fax: +40 (0) 21 212 10 08;
www.efthymiadis.gr
Kwizda Agro Romania
Bucuresti, Calea Vitan nr 6-6A et9
tel.: +40372089700;
fax.: +40372089710;
www.kwizda-agro.ro

INNVIGO Romania
Str. Madach Imre nr.64
400464 Cluj-Napoca,Romania
tel.: +40 374 912 123
fax: +40 374 091 286
http://ro.innvigo.com

NUFARM ROMANIA
Str. Poet Andrei Muresanu nr. 11-13, ap. 3, et. 2, Bucuresti, Sector 1, cod 011841
tel.: 021/224 6320 / 031 805 5300 / 031 805 5301 / 0724 N U F A R M
fax: 021/ 224 6319
www.nufarm.ro
REDOXIM
Calea Lugojului, nr.3, Ghiroda, jud. Timis
tel./fax: +40 (0) 256 201 104
www.redoxim.ro

SUMMIT AGRO Romania
Victoria Center
Calea Victoriei nr 145, et 6 Sector 1, 010072, Bucuresti
tel.: 021 223.14.47/48/49
fax: 021/223.14.92
www.sumi-agro.ro
SYNGENTA AGRO Romania
Victoria Park, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 73-81, etaj 4, sector 1,Cod postal 013685, Bucuresti
tel: +40 21 528 12 00
fax: +40 21 528 12 99
nr. de urgenta: +40 21 529 25 77 http://www.syngenta.ro

La acest sistem sunt invitate să participe toate companiile din domeniu care doresc să investească în activităţi de protecţia mediului şi în promovarea practicilor agricole durabile în agricultura din România.

Resurse

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact