Raportul Uniunii Europene privind reziduurile de pesticide din alimente

Pentru realizarea acestui raport au fost prelevate în 2018 un total de 91.015 probe. Rezultatele monitorizării reziduurilor de pesticide din Uniunea Europeană pentru 2018 includ atât rezultatele programului de control coordonat de Uniunea Europeană (EUCP- EU-coordinated control programme) - 11.679 eșantioane, cât și programele naționale de identificare a reziduurilor de pesticide din alimente – un total de 79.336 de eșantioane, prelevate din cele 28 de state membre, Islanda și Norvegia. Raportul Uniunii Europene oferă o imagine de ansamblu asupra activităților de control a reziduurilor de pesticide desfășurate în statele membre ale Uniunii Europene, Islanda și Norvegia.

Rezultatele obținute arată că 95,5% din eșantioanele de produse alimentare analizate respectă limitele prevăzute în legislația europeană și națională:

  •  La 52,2% din eșantioane nu au fost identificate reziduuri de pesticide (reziduuri sunt mai mici decât concentrația cea mai mică de pesticide ce poate fi cuantificată);
  •  La 43,3% din probele analizate au fost identificate reziduuri de pesticide în concentrații mai mici sau egale cu limitele maxime de pesticide admise (LMR - limita maximă de reziduuri)
  •   4,5% din probe au prezentat reziduuri de pesticide care depășesc limita maxim admisă pentru reziduuri, dintre care doar 2,7% nu au fost conforme, pentru acestea au fost aplicate sancțiuni legale.

În programul de control coordonat de Uniunea Europeană au fost analizate 11.679 de probe, din care:

  • La 58% din eșantioanele analizate nu au fost identificate reziduuri de pesticide (reziduuri sunt mai mici decât concentrația cea mai mică de pesticide ce poate fi cuantificată);
  •  La 40,6% din probele analizate au fost identificate reziduuri de pesticide în concentrații mai mici sau egale cu limitele maxime de pesticide admise (LMR - limita maximă de reziduuri);
  •  1,4% au prezentat reziduuri care depășesc limita maxim admisă pentru reziduuri, dintre care doar 0,9% au fost considerate neconforme;

Analizând datele prezentate în raportul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rezultă că 98,6% din eșantioanele analizate în programul coordonat de Uniunea Europeană nu au înregistrat depășiri ale nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide.

Număr crescut de eșantioane și substanțe monitorizate în 2018

Pentru raportul din 2018, au fost analizate un număr de 91.015 probe dintr-o mare varietate de produse alimentare procesate și neprocesate pentru identificarea reziduurilor de pesticide, înregistrându-se o creștere cu 3% a numărului de probe supuse analizei față de 2017.

În 2018 produsele au fost analizate pentru 821 de pesticide, iar în medie, produsele au fost testate pentru 239 de pesticide pe eșantion (229 pesticide în 2017). În general, numărul de eșantioane care se încadrează în limita legală rămâne constant: reziduuri de pesticide sub sau egal cu LMR: 95,5% în 2018, comparativ cu 95,9% în 2017.

Program de control coordonat de Uniunea Europeană - definește produsele alimentare și pesticidele care ar trebui monitorizate de toate statele membre. În cadrul programului coordonat de Uniunea Europeană din 2018, au fost analizate 12 produse alimentare: vinete, banane, broccoli, ciuperci cultivate, grapefruit, pepeni, ardei/ardei gras, struguri de masă, cereale de grâu, ulei de măsline, grăsime provenită de la bovine și ouă de găină. Reprezintă același grup de mărfuri monitorizate la fiecare 3 ani, acesta este motivul pentru care rezultatele obținute au fost comparate cu cele din 2015.

Nu a fost posibilă nicio comparație a datelor obținute în 2018 pentru ciupercile cultivate, grapefruit, pepeni și grăsime provenită de la bovine întrucât acestea au fost incluse pentru prima dată în program.

Programe naționale de control. Statele membre definesc, sfera programelor naționale de control care vizează anumite produse. Programele naționale de control sunt bazate pe riscuri, care vizează anumite produse unde riscul de incidență a reziduuri de pesticide este mai ridicat sau pentru care au fost identificate în trecut încălcări legale.

Produsele alimentare, fructele și legumele din Uniunea Europeană sunt unele dintre cele mai sigure pentru consum. Potrivit lui Bernhard Url, directorul executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară - EFSA: „De foarte mulți ani, acest raport a susținut activitatea Comisiei Europene și a statelor membre în asigurarea utilizării corespunzătoare a pesticidelor, în conformitate cu legislația și obiectivele Uniunii Europene. Colectarea eficientă și analiza riguroasă a acestor date vor fi în continuare importante pentru asigurarea siguranței alimentelor vândute în Uniunea Europeană”.

 Sursă date: „The 2018 European Union report on pesticide residues in food” - https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6057

Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact