Istoria viticulturii în România

Vița de vie are o tradiţie atât de veche în zona actuală a României, încât aproape că se confundă cu istoria acestei regiuni. Sunt mai bine de 2.700 de ani de când se consumă vin în această parte a lumii și a parcurge drumul viței de vie pe actualul teritoriu al României înseamnă, reconstituirea trecutului acestei țări încă din cele mai vechi timpuri. Mărturii referitoare la existența acestei plante pe actualul teritoriu al României sunt oferite de numeroase vestigii și documente care vorbesc despre existența în această parte a lumii a unor condiții naturale deosebit de prielnice pentru dezvoltarea viței de vie. De asemenea, se menționează și atașamentul oamenilor față de această plantă, intrată în credințele, în obiceiurile și în întreaga lor viață. Apariția viței de vie în actualul spațiu geografic al României nu poate fi plasată în timp decât cu o foarte mare aproximație. Se admite că pe acest teritoriu au existat forme din care au derivat specii ale genului Vitis încă de la începutul erei neozoice.

Botanistul A. Griesbach susține că ”patria viței de vie trebuie căutată în ținuturile păduroase, bogate în liane ale Pontului și ale Traciei, până dincolo de Dunăre”. Începând din mileniul II î.Hr (epoca bronzului), dupa alții chiar mai înainte, cultura viței de vie și producerea vinurilor au devenit îndeletniciri de bază ale locuitorilor din actualul spațiu românesc. Savantul B. P. Harden afirmă că pe acest teritoriu ”cultura viței...e fără asemănare, mai veche decât plugăria”. R. Billiard, referindu-se la vechimea culturii viței de vie din Tracia susține că ”dintre toate părțile Europei, Tracia a fost cea mai veche și cea mai respectată pentru vinurile sale și cea care și-a păstrat cel mai mult prestigiul”.

Potrivit istoricilor din acele timpuri, vinul era consumat atât de femei, cât și de barbați după moda scitică, neamestecat cu apă. Getodacii aveau o apreciere deosebită față de vin, îl considerau o adevărată bogăție și beau vinul din coarne de bou, ulcele sau alte vase confecționate din argint și aur. Servirea vinului era un adevărat ceremonial, fapt ce explică interesul lor sporit pentru cultura viţei de vie.

Unelte antice utilizate în viticultură se găsesc astăzi la Muzeul Viei și Vinului din podgoria Murfatlar, precum și la Muzeul de Istorie Natională și Arheologie din Constanța.