Poziția AIPROM cu privire la recomandările EFSA privind restricționarea utilizării neonicotinoidelor

Săptămâna aceasta, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) a publicat concluziile revizuirii datelor științifice de evaluare a riscurilor pentru albine asociate utilizării substanțelor active din clasa neonicotinoidelor (Clothianidin, Imidacloprid și Thiamethoxam) la tratamentul semințelor.

Concluziile publicate de EFSA vin în contextul în care DG Sante din cadrul Comisiei Europene și-a luat angajamentul de a reanaliza restricțiile impuse în 2013, după colectarea și analizarea tuturor datelor și studiilor disponsibile publicate în această perioadă de timp.

Concluziile EFSA au la bază aplicarea documentului ghid EFSA privind riscul produselor de protecția plantelor asupra albinelor, „Bee Risk Guidance Document”, ghid ce este, în continuare, contestat și respins de majoritatea statelor membre.

Acest ghid EFSA nu este încă legiferat și aprobat spre a fi folosit în evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Majoritatea Statelor Membre îl consideră conservator, greu de pus în practică (aplicat), iar implementarea lui în forma actuală ar duce la interzicerea majorității, dacă nu chiar a tuturor, insecticidelor, inclusiv a produselor organice.

AIPROM dorește să aducă în atenția dvs. următoarele precizări:

Industria produselor de protecție a plantelor se angajează să coopereze pe deplin cu autoritățile din Uniunea Europeană pentru a furniza date științifice care să permită implementarea unor măsuri viabile și sigure pentru agricultori și consumatori;

Recomandările EFSA privind interzicerea neonicotinoidelor se bazează în continuare pe aplicarea documentului ghid EFSA privind riscul produselor de protecția plantelor asupra albinelor, document care nu este aprobat și validat de statele membre și Comisia Europană;

Ne confruntăm în prezent cu o situație în care tehnologii importante de protecția plantelor, folosite pe o gamă largă de culturi din întreaga lume, sunt amenințate nejustificat. Aceste abordări sunt susceptibile de a avea un impact asupra disponibilității unor instrumente și tehnologii pentru agricultori pentru controlul dăunătorilor, cu consecințe importante asupra lanțului agroalimentar;

Datele colectate de Comisia Europeană sau de EFSA privind sănătatea albinelor arată că, există mai mulți factori care afectează sănătatea albinelor. Orice decizie privind interzicerea neonicotinoidelor ar trebui să fie luată în considerare cu maximă atenție pentru a oferi alternative pentru fermieri;

Industria de producere a produselor de protecție a plantelor solicită autorităților competente din statele membre să solicite EFSA revizuirea documentului ghid privind riscurile produselor de protecția plantelor asupra albinelor (Bee Risk Guidance Document);

Nu contestăm existența unui posibil risc asupra albinelor în cazul utilizării necorespunzătoare a produselor, însă nu împărtășim punctul de vedere al EFSA cu privire la natura acestui risc;

Suntem încă de părere că fundamentele care au stat la baza deciziei de restricționare a neocotinoidelor din 2013 au fost eronate;

Nu există dovezi clare care să demonstreze că, restricția celor trei substanțe active din clasa neocotinoidelor a avut un impact pozitiv asupra sănătății coloniilor de albine din Europa;

Fermierii au nevoie de acces la o gamă largă de instrumente pentru protejarea culturilor de dăunători și boli. Competitivitatea fermierilor din Uniunea Europeană se datorează, în primul rând, accesului la produse de protecție a plantelor, cum ar fi neonicotinoidele. O gamă limitată de produse disponibile fermierilor crește și riscul dezvoltării rezistenței dăunătorilor;

Restricțiile actuale aplicate la neonicotinoide au avut implicații negative asupra mediului și biodiversității, în special prin creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea extinsă a terenurilor și utilizarea suplimentară de resurse de apă, estimată la 1,4 milioane m3 la nivel global;

Industria culturilor de rapiță cu semințe oleaginoase a pierdut în jur de 912.000 tone din producția anuală, ceea ce echivalează cu o valoare de aproximativ 900 milioane euro;

Fără acces la neonicotinoide, Uniunea Europeană va deveni rapid un importator net de porumb, grâu și alte culturi de bază;

Industria culturilor de rapiță cu semințe oleaginoase a pierdut în jur de 912.000 tone din producția anuală, ceea ce echivalează cu o valoare de aproximativ 900 milioane euro;

Fără acces la neonicotinoide, Uniunea Europeană va deveni rapid un importator net de porumb, grâu și alte culturi de bază;

Industria de protecție a plantelor înțelege importanța albinelor și a altor polenizatori și rolul pe care îl joacă în agricultura europeană. Industria noastră susține dialogul și inițiativele între diferitele părți interesate de problema sănătății albinelor, cum ar fi EFSA, care se concentrează asupra colectării și analizării datelor privind sănătatea albinelor. În plus, AIPROM, ECPA și companiile producătoare sunt implicate în numeroase proiecte de informare care vizează instruirea fermierilor și a operatorilor în ceea ce privește utilizarea eficientă și sigură a produselor de protecție a plantelor.


Cum ar arăta agricultura viitorului fără neonicotinoide, puteți vedea în infograficul de aici.


Despre AIPROM

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România - AIPROM a fost înființată în anul 2002 și reprezintă companiile care cercetează, inovează, dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor în România. AIPROM este membră a Asociației Europene de Protecția Culturilor - ECPA.


Inițiativa ECPA „Time to change - Este timpul schimbării!" este implementată de AIPROM prin proiectele sale și reflectă eforturile industriei de protecția plantelor de a oferi soluții durabile la provocările agriculturii contemporane. Pentru a afla mai multe despre AIPROM, vizitaṭi www.aiprom.ro

Despre ECPA

Asociația Europeană de Protecția Culturilor - ECPA reprezintă industria de protecție a culturilor în Europa și promovează dezvoltarea unei agriculturi moderne și în conformitate cu normele de siguranță alimentară. ECPA încurajează folosirea produselor de protecție a plantelor prin respectarea legilor în vigoare și a practicilor pentru o agricultură sustenabilă. Prin politica transparentă de promovare a utilizării responsabile a pesticidelor, ECPA asigură informarea corectă a consumatorilor, producătorilor și fermierilor.
Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact