Proiectele AIPROM

Pasiunea pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile și dorința de a face din lumea înconjurătoare un loc mai bun sunt două motive esențiale care stau la baza proiectelor întreprinse de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România. Ne dorim să fim motorul unei agriculturi durabile în țara noastră, fapt pentru care promovăm constant utilizarea de produse cu impact redus asupra mediului.

Prin încurajarea sistemului de agricultură integrată, prin angajarea în inițiative voluntare, prin construirea dialogului de-a lungul întregului lanț alimentar și sprijinirea instruirea și formarea fermierilor, ne angajăm pe deplin în realizarea standardelor sistemului european de reglementare transpus în legislația românească și suntem convinși că munca pe care o depunem are un impact semnificativ în rândul comunității agricole din România.

Pentru a îi informa și educa pe cei care lucrează îndeaproape cu produse de protecția plantelor, am avut frumoasa inițiativă de a realiza scurte materiale video despre proiectele susținute de AIPROM.

 1. SUI sau Inițiativa de Utilizare în Siguranță a Produselor de Protecția Plantelor are în vedere protejarea sănătății producătorilor agricoli şi a mediului înconjurător prin îmbunătățirea cunoașterii principiilor corecte de folosire a produselor de protecție a plantelor, a utilizării echipamentelor de protecție certificate, a respectării regulilor de transport, depozitare şi aplicare.2. SCAPA sau Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deșeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecția plantelor importate sau produse în România de către companiile care susțin sistemul. Acest program se derulează la nivel național încă din anul 2008, sub sloganul SCAPA de ambalaje!3. TOPPS sau Pregătirea Operatorilor pentru prevenirea Poluării de la Sursele Punctuale este un proiect care își propune să protejeze apele de orice eventuală contaminare cu produse de protecția plantelor. Astfel, cele patru puncte de interes în ceea ce privește PPP sunt transportul, depozitarea, practicile de dinainte, din timpul și după pulverizare, precum și gestionarea deșeurilor și resturilor.4. SCUT sau Proiectul de luptă împotriva utilizării de produse de protecția plantelor contrafăcute se adresează distribuitorilor şi utilizatorilor de produse de protecția plantelor în special, dar şi autorităților şi publicului larg și își propune să pună stop extinderii contrafacerii produselor de protecția plantelor, comerțului şi utilizării de produse contrafăcute.


Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact