Recomandări în aplicarea produselor de protecție a plantelor

Produsele pentru protecția plantelor mai sunt cunoscute și sub denumirea de pesticide și sunt destinate protejării culturilor împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor. Utilizarea acestora are o contribuție semnificativă la siguranța hranei, pierderile cauzate de agenții patogeni și buruieni fiind mari, în cazul neaplicării lor.

Utilizarea produselor pentru protecția plantelor este la îndemâna oricărui fermier, din acest motiv dorim să evidențiem importanța folosirii lor în siguranță pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) a dezvoltat proiecte și campanii de informare a fermierilor cu privire la utilizarea echipamentului de protecție și aplicarea corectă a produselor, în colaborare cu Asociația Europeană de Protecția Plantelor (ECPA), universitățile de profil din țară și Agenția Națională Fitosanitară.

Se dorește creșterea gradului de responsabilitate a fermierilor asupra utilizării în siguranță a produselor de protecția plantelor, începând de la transportul acestora și până la utilizarea propriu-zisă, implicit respectarea bunelor practici agricole și minimizarea potențialului impact pe care aceste produse le pot avea asupra mediului înconjurător.

Dorim să vă aducem la cunoștință câteva reguli de bune practici pe care le puteți avea în vedere încă de la achiziția produselor până la aplicare și gestionarea eventualelor erori.

Vă recomandăm achiziționarea produselor pentru protecția plantelor doar de la furnizori autorizați pentru a evita cumpărarea de produse contrafăcute. Folosiți produsele omologate doar pentru culturile și dozele menționate. Comerțul cu produse contrafăcute pune în primejdie agricultura, sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

Pregătirea soluției de stropit

Această operațiune implică un nivel ridicat de responsabilitate, drept urmare, persoana care aplică tratamentele trebuie să fie pregătită și instruită în acest sens, să se asigure că nu sunt prezente animale sau persoane neautorizate la locul preparării soluției și să ia toate precauțiile necesare pentru evitarea accidentelor sau erorilor.

Înainte de a prepara soluția, țineti cont de câteva reguli de baza:

 • citiți etichetele produselor și urmați instrucțiunile;
 • utilizați echipament individual de protecție;
 • verificați ca echipamentul de stropit să funcționeze corespunzător și să fie corect calibrat;
 • calculați cantitatea de produs și apa necesare pentru efectuarea tratamentelor;

La citirea etichetelor produselor, se au în vedere următoarele specificații:

 • substanța activă;
 • tipul formulării produsului ;
 • culturile pentru care este omologat produsul și agenții patogeni țintă;
 • dozele și volumul de apă specificate;
 • timpul de pauză ce trebuie respectat de la aplicarea tratamentului și până la recoltare;
 • tipul de echipament de protecție necesar;
 • informații în caz de urgență și primul ajutor;
 • măsuri de protecție a mediului înconjurător. 

Echipamentul individual de protecție

Un aspect de multe ori neglijat de către fermieri, purtarea echipamentului de protecție în timpul preparării soluției și aplicării acesteia, reprezintă o măsura de igienă și protecția muncii care nu trebuie să lipsească și căreia trebuie să i se acorde importanța cuvenită.

Echipamentul trebuie să includă salopeta de protecție, mănuși din cauciuc, cizme de cauciuc, ochelari de protecție, ținându-se cont de informațiile din Fișa de Securitate a produsului.

Echipamentul individual de protecție se verifică periodic pentru a fi în stare bună și se spală cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare.

Dacă echipamentul este de unică folosință, acesta nu se spală și nu se reutilizează.

Echipamentul de protecție nu se depozitează în același loc cu produsele pentru protecția plantelor. În acest sens, se amenajează un vestiar destinat acestui scop.

Locul preparării soluției

Se recomandă amenajarea unui loc special pentru prepararea soluțiilor, care să fie aproape de depozitul de produse pentru protecția plantelor, să nu aibă pereți laterali, podeaua să fie impermeabilă și amplasat departe de cursuri de apă, izvoare, puțuri.

Pregătirea soluției pentru efectuarea tratamentului

După asigurarea echipamentului de protecție, citirea etichetei produsului și calcularea necesarului de apă și produs, se poate trece la pregătirea efectiva a soluției de aplicat.

Se toarnă jumătate din apă în bazinul echipamentului de stropit, se pornește circuitul de agitare, se adaugă produsul și a doua jumătate din cantitatea de apă, amestecându-se continuu.

La amestecarea mai multor produse, mai întâi se pun cele sub formă solidă (pulberi umectabile - WP, granule dispersabile ăn apă - WG) și se amestecă, urmate de cele în stare lichidă.

Atenție, întotdeauna verificați dacă produsele sunt compatibile pentru aplicarea împreună!

La folosirea completă a produsului, recipientele goale se clătesc de 3 ori și se depozitează în saci speciali destinați colectării ambalajelor.

Vă recomandăm să respectați dozele specificate pe etichetă, să măsurați corect cantitatea de produs adăugată (nu se aproximează) și să manevrați cu grijă produsul în timpul turnării în bazinul echipamentului de stropit. Ustensilele folosite la măsurarea produsului se clătesc cu apă, iar aceasta se toarnă tot în bazinul echipamentului.

Aplicarea produselor de protecția plantelor

Înainte de începerea aplicării, asigurați-vă că nu există persoane sau animale în zona care urmează a fi tratată. Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie (salopeta de protecție, mănuși din cauciuc, cizme de cauciuc, ochelari de protecție).

Nu consumați alimente sau lichide și nu fumați în timpul preparării soluției și aplicării acesteia.

Nu consumați băuturi alcoolice înainte sau în timpul aplicării.

Întotdeauna verificați condițiile meteorologice pentru a evita aplicarea tratamentelor pe vânturi puternice (viteza vântului trebuie să fie de maxim 3 m/s), iar aceasta să nu fie urmată de căderi de precipitații ce pot spăla tratamentul, ducând la ineficiența lui și poluarea mediului. Aplicarea se face în orele dimineții, după ce frunzele plantelor s-au uscat de rouă.

În timpul aplicării în culturi înalte, în spații închise, se recomandă ca operatorul să evite contactul cu frunzișul ud prin mersul înapoi.

Înainte de utilizare, echipamentul de aplicare se verifică să fie în bună stare de funcționare, să nu aibă duze blocate și să fie potrivit conform debitului dorit.

Calibrarea echipamentului este importantă pentru aplicarea exactă a cantității de soluție dorită la suprafața de cultură și evitarea apariției surplusului de soluție la finalizarea tratamentului. Astfel, se reduce riscul de pierdere economică, de apariție a fitotoxicității la plante sau a rezistenței agenților patogeni.

Dacă totuși există surplus de soluție, acesta se diluează și se aplică pe plante care nu sunt destinate consumului uman sau animal. Se ia în considerare motivul apariției surplusului, pentru corectarea procedurii. Sub nicio formă nu se aruncă surplusul de soluție în canale de colectare, puțuri sau alte locuri prin care pot fi ușor contaminate apa freatică sau ape de suprafață.

După aplicarea tratamentelor

Pe eticheta fiecărui produs se menționează timpul de pauză necesar de la efectuarea tratamentului până la recoltare, în funcție de specie. Respectarea acestui interval de timp reprezintă una din regulile de bune practici pentru siguranța consumatorului.

Imediat după aplicare, se trec într-un registru informațiile despre efectuarea tratamentului: data efectuării, cultura, suprafața, doza utilizată, cantitatea de apă, agentul patogen țintă, numele persoanei care a efectuat tratamentul și data când se poate începe recoltarea. În acest fel se ține o evidență mai clară asupra tratamentelor efectuate, pentru programarea următoarelor aplicări și respectării timpului de pauză.

Echipamentul de aplicare se curăță cu apă și se depozitează în locul special amenajat.

De asemenea, echipamentul individual de protecție se spală (cizme, mănuși, salopetă, ochelari) și se depozitează. Combinezoanele de unică folosință nu se spală deoarece își pierd proprietățile de protecție. Acestea se folosesc o singură dată.

Operatorul trebuie să acorde atenție sporită igienei proprii, să facă duș după aplicarea produselor și să continue activitățile utilizând echipament curat.

Transportul și depozitarea produselor de protecție a plantelor

Transportul în siguranță

Transportul produselor de protecția plantelor este reglementat de legislația privind transportul mărfurilor periculoase în România, iar acesta trebuie efectuat de persoane experimentate, cu licență de transport pentru astfel de mărfuri, în vehicule destinate acestui scop.

În cazul transportului cantităților mici de produse, în cadrul fermelor, acesta se realizează, de preferat, cu un vehicul special destinat acestui scop, dotat cu echipament de protecție și urgență (echipament de protecție, mănuși, cizme, extinctor). În timpul transportului, se are în vedere ca produsele să fie bine asigurate pentru a evita răsturnarea, spargerea sau deteriorarea ambalajului. Pentru transport, se pot utiliza cutii închise etanș.

În mod obligatoriu, aceste produse se transporta separat de pasageri, animale, produse alimentare sau alte mărfuri.

Depozitarea în condiții de siguranță

Depozitarea în condiții de siguranță a produselor de protecția plantelor în ferme este esențială pentru prevenirea contaminării operatorilor și mediului înconjurător.

Depozitul trebuie să fie amplasat separat de alte edificii și la minim 10 metri distanță față de cursuri de apă, puțuri sau șanțuri de scurgere. Nu trebuie să fie situat în zone cu pante abrupte sau cu risc de inundare. Depozitul se construiește deasupra nivelului solului, pivnițele nefiind corespunzătoare pentru depozitarea produselor pentru protecția plantelor.

Spațiul de depozitare trebuie să fie construit din materiale durabile, neinflamabile, să fie bine aerisite și ventilate și să asigure o temperatură pozitivă de până la 25°C. Pardoseala trebuie să fie impermeabilă, pentru a permite colectarea eventualelor scurgeri. Rafturile de depozitare se construiesc din materiale neinflamabile și neabsorbante.

În timpul depozitării, este importantă menținerea calității produselor și garantarea siguranței persoanelor care au acces la ele. Depozitarea produselor se face în ambalajele originale, ce trebuie să aibă clar specificate detalii despre substanța activă, tipul de formulare, gradul de solubilizare, termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare și recomandări pentru transportul, depozitarea și manipularea produsului. Produsele solide trebuie depozitate în rafturi deasupra celor lichide pentru a evita deteriorarea produselor solide în cazul unor scurgeri.

Încăperea de depozitare trebuie să fie prevăzută cu echipamente de protecție și urgență (mănuși, cizme, ochelari, extinctor cu pulbere chimică, saci de plastic groși, nisip, mătură, faraș etc.), dar și alte ustensile ce se utilizează doar în lucrul cu produsele pentru protecția plantelor (cântar, măsuri, găleți, spatule etc.)

În caz de contaminare accidentală:

 • În caz de înghițire a produselor, clătiți de mai multe ori gura cu apă și adresați-vă imediat unui serviciu medical prezentând eticheta produsului pentru a facilita diagnosticul și tratamentul.
 • În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență și continuați spălarea pentru 15 minute. Consultați medicul cât mai curând posibil.
 • Echipamentul de protecție contaminat se îndepărtează și se spală imediat pielea contaminată cu apă și săpun.

Se recomandă păstrarea la îndemână a unei truse de prim ajutor.

Articol preluat de pe marcoser.ro. Puteți accesa articolul original aici

Contact

Carmen Botez

Director Executiv

carmen.botez@aiprom.ro


+40 21 231 95 64

Ai putea fi interesat si de

Cu sau fara pesticide

Mai multe detalii

Proiectele noastre

Mai multe detalii

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact