SCAPA de ambalaje 2018-2019: Campania de dotare cu containere și branduire a centrelor de colectare

Centrele SCAPA, de la primele kg colectate la vizibilitate și implicare în comunitate

La sfârșitul lunii mai 2018 s-a încheiat cu succes campania de dotare cu containere a 18 centre  aparținând sistemului de colectare a ambalajelor de produse de protecția plantelor – SCAPA, derulat de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM, cu sprijinul Asociației Europene de Protecția Culturilor - ECPA. 

Branduirea este parte a unei strategii de comunicare a programului SCAPA, dezvoltată de AIPROM pentru anul 2018, continuând și în anul 2019, care are ca scop promovarea colectării ambalajelor de produse de protecția plantelor de la ferme, îndeplinirea obligațiilor legale ce le revin producătorilor/distribuitorilor/ fermierilor de a preda, respectiv de a recupera deșeurile de ambalaje, dar mai ales de creșterea a vizibilității distribuitorilor naționali care pun la dispoziție spațiu și resurse umane pentru colectarea acestor ambalaje.

Centrele de colectare SCAPA selectate să facă partea din acest proiect promovare sunt parte a unei rețele de 70 de centre distribuite la nivel național, prin care se realizează colectarea ambalajelor SCAPA respectând condițiile de preluare: ambalaje primare de plastic și canistrele de metal trebuie să fie golite de conținut, triplu clătite, uscate, cu capacele separate, ambalate în sacii puși la dispoziție de către operator. Celelalte ambalaje secundare de hârtie și carton trebuie verificate să nu prezinte urme de contaminare, curățate și compactate. Aceste condiții fiind îndeplinite, inspectorii SCAPA completează documentația de transport, conform legislației în vigoare, care să justifice în cazul potențialelor controale din partea autorităților că s-au respectat cerințele legale.

Având experiența anilor trecuți și fiind atenți la cerințele centrelor de colectare care nu reușesc să depășească procentul de 40-50% din cantitatea totală colectată într-un an, iar cele mai multe dintre ele nu dispun de un spațiu de depozitare conform pentru colectarea deșeurilor, AIPROM cu sprijinul Asociației Europene de Protecția Culturilor - ECPA, au realizat dotarea acestora cu două tipuri de containere.

Din informațiile acumulate în timp din teren, reiese că mai bine de 80% din fermieri și distribuitori doresc o mai bună promovare și vizibilitate a centrelor de colectare, lucru confirmat și de poziția centrelor de colectare nu de puține ori aflate în zone nu tocmai accesibile ori vizibile de la drumurile principale.

Toate acestea au dus la o necesitate acută de a oferi susținere centrelor de colectare, în primul rând prin găsirea unor soluții de depozitare, dar și de semnalizare prin materiale publicitare de tip outdoor. Astfel, 12 containere având o capacitate de aprox 17 mc, cu ventilație și măsuri de siguranță conforme, dar și 6 containere de tip Abroll, capacitate 33 mc, au intrat în dotarea centrelor de colectare SCAPA în anul 2018, continuând în anul 2019 să dotăm cu 1 container Abroll o cooperativă agricolă formată din 42 de ferme. În cursul lunii ianuarie 2019, AIPROM a dotat 20 de centre de colectare cu steaguri, având logourile SCAPA, AIPROM și a distribuitorilor asigurând astfel o mai bună promovare și vizibilitate.

SCAPA îndeplinește nu numai obligația legală a fermierilor de a preda ambalajele produselor fitosanitare folosite în fermă și a distribuitorilor de a recupera ambalajele, dar răspunde și unei cerințe responsabile, aceea de a proteja mediul înconjurător și, de ce nu, de a se bucura de beneficiile pe care sistemul de colectare le oferă: colectare cu titlu gratuit, fidelizare, promovarea fermei sau a magazinului și o cât mai bună relație cu autoritățile locale” declară membrii AIPROM - companiile din industria produselor de protecția plantelor care susțin financiar sistemul SCAPA.

Acest program de promovare SCAPA va continua în rândul tuturor actorilor implicați: fermieri, distribuitori, producători, autorități și alți parteneri, devenind astfel un proiect de creștere a conștientizării și îmbunătățire a vizibilității, de recuperare colectivă a ambalajelor provenite din industria produselor de protecția plantelor. Ample campanii de responsabilitate socială vor continua în colaborare cu acești partneri, campanii menite să susțină comunitățile locale și să încurajeze prin educarea fermierilor, prin promovarea bunelor practici și prin asigurarea unei agriculturi durabile.